۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

راپورتچی همایونی


تند و تند گزارش میهمانی دیشب را که به مناسبت خرید خانه ی نو برگزار شده بود می دهد و اینکه چه کسی چی پوشیده بوده و کی چی گفته . و اینکه برای شام چند نوع غذا داشته اند و اینکه کیک بستنی و کیک شکلاتی دسر بعد از شام  را از کدام قنادی خریده بوده اند. و اینکه آقای خانه در خصوص فامیل های همسرش یواشکی به دوستانش چه می گفته و ایشان اتفاقی (کاملا اتفاقی ) شنیده اند و  خانم خانه با فامیل هایشان درمورد دوستان آقا به پچپچه چه اظهار نظری می فرموده اند که ایشان تصادفی ( کاملا تصادفی ) فهمیده اند و اینکه ...........
 سیر تا پیاز ماجرا را که خوب تعریف می کند ، می پرسند : خوب ، حالا خانه شان چند متر بود؟
با حالت اعتراض می گوید :  نپرسیدم والا، به من چه . من که فضول مردم نیستم . دوست داشتند خودشان می گفتند.
می پرسم : ایشان کیستند ؟
می شنوم : مخبرالدوله ، سر سعدی .

هیچ نظری موجود نیست: