۱۳۸۹ آذر ۵, جمعه

این پاییز ِ خشک ِ خشک

جیک جیک گنجشک ها ، خواب دم صبح را از سرم پراند.
با تعجب ، از خود پرسیدم : دیشب بهار آمده است ؟؟؟
صدای ناله ی دوری گفت : آب ، آب ، آب .

پرده را کنار زدم ، 
                                                 آذر بود که باران طلب می کرد .

هیچ نظری موجود نیست: