۱۳۸۹ آذر ۲, سه‌شنبه

چراغ ها را من خاموش می کنم زیرا روشن کردن چراغ از توان من بیرون است.


زویا پیرزاد نویسنده ی فوق العاده ای است . نمی دانم محمدعلی رامین نویسنده است یا نه ؟
زویا پیرزاد خانم با شخصیتی است . نمی دانم محمدعلی رامین آقای با شخصیتی است یا نه ؟
زویا پیرزاد انسان فرهیخته ای است . نمی دانم محمدعلی رامین انسان فرهیخته ای است یا نه ؟
زویا پیرزاد شخصیت پرداز خوبی است . نمی دانم  محمدعلی رامین شخصیت پرداز خوبی است یا نه؟
زویا پیرزاد زن با ادبی است خوب می دانم که محمدعلی رامین با ادب هست یا نه؟
خانم پیرزاد یک بار در یک کتابی از قول یک نفر که شخصیت اصلی رمانش بوده،عنوان کرده چراغ ها را من خاموش می کنم، نمی دانم واقعا این کار را کرده یا نه ؟ اما آقای رامین هیج بار در هیج جایی از قول هیچ کس نگفته است چلچراغ ها را من خاموش می کنم ، اما این کار را کرده .
پس نتیجه می گیریم برای خاموش کردن چراغ ها شاید تخصص و درک و ادب لازم باشد اما برای خاموش کردن چلچراغ ها هیچکدام از اینها ضروری  به نظر نمی رسد.

هیچ نظری موجود نیست: