۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

مرگ از باغچه کوچک ما می گذرد داس به دست ....


چه روزهای بدی شده است.
هر هفته خبر رفتن کسی را می شنویم .
یک ماه پیش رفتن فامیلی
سه هفته پیش رفتن دوستی 
هفته پیش رفتن دایی همسرم
و دیشب رفتن پدر همسرم .
نمی دانم آن دنیا چه خبر شده است .
گویی فراخوان داده اند و تمام خوبان را اجابت کرده اند.
انالله و انالیه راجعون.

هیچ نظری موجود نیست: