۱۳۸۹ آبان ۹, یکشنبه

چه خبر؟


می پرسد: چه خبر ؟
سر تکان می دهم و با لبی ورچیده می گویم : هیچ .......، خبری نیست .
دروغ است ، در دلم امیدی می گوید : زیر پوست شهر نفس می کشد انتظار سبز .

هیچ نظری موجود نیست: