۱۳۸۹ آذر ۲۸, یکشنبه

سیاست ما .....

می پرسم : اگر یارانه ها هدفمند بشه ، نون سنگگ دونه ای چند می شه ؟
انگشت روی لب می گذارد و می گوید : هیس ، حرف سیاسی نزن .
می گویم : چقدر حوزه سیاست گسترده شده این روزها .
می گوید : حالا کجاش را دیدی ؟

۱ نظر:

دوده گفت...

منم باهاش موافقم. حالا کجاشو دیدی!
نمی دونم چرا از صبح همه اش این جمله تو سرم می چرخه که شلخته درو کنید به خوشه چینان نیز برسد. تکلیف خوشه چینا چی می شه به نظرت؟؟؟