۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

دعا.....


چکار می کنی ؟
دعا می کنم خاله کوچولوش رو سالم دنیا بیاره.
برای منم دعا می کنی ؟
مگه تو هم کوچولو می خوای؟
نه ، من کوچولوم را نمی خوام . 

هیچ نظری موجود نیست: