۱۳۸۹ مرداد ۳, یکشنبه

اندر آداب تعلیم و تربیت صحیح فرزندان


وسط مجلس عروسی ، پسرک با دگمه ی  کنده ی پیراهنش به سمت مادرش می دود و با فریاد می گوید : مامان ، مامان ، با بچه ها دعوام شد و دگمه ام را کندند . بدوزش .
مادرش با عصبانیت می گوید : الان وقت دعواست ؟ اونم تو عروسی ؟
و ما تازه می فهمیم دعوا اصلا بد نیست ، فقط  زمان دارد و مکان .......

هیچ نظری موجود نیست: