۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

اعتصاب ....


امروز خورشید قهر کرده و نیامده .
ابرهای سوءاستفاده چی کل آسمان را فتح کرده اند.
گفتمش : چرا قهر ؟ چرا نیامدی ؟
گفت : از بس شما مردمان بی چشم و روئید.
گفتم : مگر چه شده ؟
گفت: به من می گویند چون زیاد تابیده ای و همه جا روشن شده و ندیده ها دیده و نشنیده ها شنیده شده ، باید چهار میلیارد دلار ( چهار هزار میلیارد تومان ) تاوان دو روز تعطیلی یکشنبه و دوشنبه را ، تو بدهی . من هم اعتصاب کردم و نیامدم .

هیچ نظری موجود نیست: