۱۳۸۹ تیر ۲۸, دوشنبه

پول هایتان را به ما بسپارید...


صد ها میلیارد دلار خسارات ناشی از صدور قطعنامه های تحریم شورای امنیت سازمان ملل
ده ها میلیارد دلار خسارت عدم مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست در اداره امور کشور 
میلیاردها دلار خسارت اعلام  تعطیلی های وقت و بی وقت در کشور به دلایل عدیده
صد ها میلیون دلار خسارت آتش گرفتن چاه های نفت و تعطیل شدن پروژه های نفتی جنوب کشور 
ده ها میلیون دلار خسارات تحمیلی ناشی از قطع برق در صنایع 
و هزاران هزار خسارت دیگر ،
هدیه دولت مهرپرور به ملت شریف ایران.

هیچ نظری موجود نیست: