۱۳۸۹ تیر ۲۸, دوشنبه

اقتصاد شکوفای ما یا MADE IN CHINA


گفت : حتما این ها را  بخرید . این ها چینی اصله . اون هایی که مغازه بغلی داره تقلبی ایه.
گفتم : تقلبی ، یعنی چی ؟
خندید و گفت : ای بابا، یعنی این ها را خود چینی ها ساختند. مال خودِ خود چینه . ببین روش هم نوشته made in china، اما آن یکی ها را جاهای دیگه به اسم چین می سازند.
غرولند کنان گفتم : "چینی اصل . جاهای دیگه به اسم چین می سازند."  مگه جنس بنجل تر از چینی هم داریم ؟

هیچ نظری موجود نیست: