۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

ایتالیا....ایتالیا.....


همانطور که سرش پایین بود و داشت فرم های سفارت را برای من پر می کرد با شوخی پرسید: ملیت ؟
گفتم : ایتالیا 
سرش را بلندکرد و گفت : مسخره.
گفتم : من یا ایتالیا ؟
گفت : اینکه تو ایتالیایی باشی .خوبه جد و آبادت را می شناسم و گرنه فکر می کردم حالا از کدام خاندانی ؟
خندیدم و گفتم : باور کن راست می گم . تو هم ایتالیایی هستی . اصلا همه ایرانیان ایتالیایی هستند.
گفت : راست تو چاه افتادی . بببینم باز رحیم مشایی حرفی زده یا شاگردش حمید بقایی ، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ؟
گفتم : آقای تمدن ، استاندار تهران.
با تعجب گفت : واقعا ؟ یعنی اونم در مورد گردشگری افاضات فرموده اند؟
خندیدم و گفتم : نه بابا ، گردشگری کیلویی چند؟ ایشان گفته اند بزودی مافیای آب معدنی تهران را افشا خواهند کرد (+). منم فکر کردم خوب ، تا امروز که کشور ما پر بود از انواع مافیا ، مافیای اقتصادی دانه درشت ، مافیای اقتصادی دانه کوچک ، مافیای نفت ، مافیای بنزین  ،مافیای مبادلات اقتصادی ، مافیای بیمه ، مافیای کنکور ، مافیای آزمون دستیاری پزشکی و..........، حالا هم که چشممان به جمال مافیای آب معدنی روشن شده . پس از اول هم اشتباهی به ما گفتند اینجا ایران است . اینجا خود خود ایتالیاست و ما هم آخر ایتالیایی های دنیا .
تازه GOD FATHER هم داریم به چه ماهی . تا کور شود هر آنکه نتواند دید.

هیچ نظری موجود نیست: