۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

نسل بی فردا....


دخترک  می پرسد: مامان ، چرا من اصلا شاد نیستم؟
مادر می گوید : این روزها ، کی شاده؟
دخترک می گوید : آخه من که مشکلات و درگیری های شما و بابا را ندارم . زندگی عادی و بی دغدغه ام را می کنم .  مدرسه ام را می روم . با دوستام بازی می کنم . شما هم چیزی برام کم نمی گذارید . پس چرا نه از چیزی خوشحال می شوم و نه از چیزی لذت می برم ؟
ومادر در انتهای نگاهش ناگفته ای می بیند ،آهی می کشد و در سکوت سر تکان می دهد. بی هیچ توضیحی .

هیچ نظری موجود نیست: