۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه

تا شکوفه سرخ یک پیراهن


هیچ دقت کرده اید تازگی ها چقدر این جمله را تکرار می کنیم .
" چه خوب که رفت و این روزها را ندید "
........................................
پ ن : دوم مرداد برابر با دهمین سالگرد کوچ احمد شاملوست . یادش گرامی باد.
و من همچنان می روم
در زندانی که با خویش
در زنجیری که با پای
در شتابی که با چشم
در یقینی که با فتح من می رود دوش با دوش
از غنچة لبخند تصویر کودنی که بر دیوار دیروز
تا شکوفة سرخ یک پیراهن
………….. ………….. بر بوتة یک اعدام:
تا فردا!

هیچ نظری موجود نیست: