۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

بهای آزادی


می گوید : چرا میزان قرار وثیقه برای آزادی موقت شیوا نظر آهاری و سارا شورد یک مقدار تعیین شده است ؟ آیا جزای جرم محاربه و جاسوسی یکسان است ؟
می گویم : نه ، ظاهرا ،  نرخ آزادی موقت همه بی گناهان ، تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی ست .
می گوید: خانواده سارا شورد این مقدار دارایی ندارند (۵۰۰ هزار دلار) که برای آزادی فرزندشان بپردازند.
می گویم : پس پر بیراه نمی گویند که وضع ما ایرانی ها خوب است و روز به روز هم بهتر می شود.
دلیلش هم ، میزان وثیقه های سپرده شده برای آزادی دوستان دربند است که مرتب هم بیشتر می شود و کسی هم دم بر نمی آورد.
تازه حاضریم بیش از اینها را هم بپردازیم ، که آزادی در این مُلک حکم کیمیا دارد.

هیچ نظری موجود نیست: