۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

ای همیشه خاطرت عزیز ، مهر ماندگارلامکان است و لازمان . خداست و یگانه .
عرش کبریا را که آفرید تقسیم اش کرد به تکه های کوچکتر . بهشت را در سمتی نهاد و جهنم را در سمت دیگر . بقیه برزخ بود و برهوت.
جهنم را رتبه بندی کرد و بر هر طبقه نامی نهاد از برای صاحبانش. ظالمین، ستمکاران، دروغگویان، رباخواران، باطلین و ......
به بهشت که رسید هرجایگاهی را نامی نهاد جزبالاترین جایگاه.نیکوکاران ،عادلان، راست گفتاران ، درست کرداران ، خادمین ، متقیان و.....
فرشته پرسید : پروردگارا ، آن جایگاه رفیع از برای خودتان است ؟
خندید و گفت : نه فرزندم ، آن سرای بالا از آن کسی است که وجود است و موجود، عشق است و مهر ، زیبایی است و ایثار ، عطوفت است و وفاداری ، نجیب است و نیکوکار ، متین است و بزرگوار .
و تنها اوست که لایق این جایگاه است و نه هیچ کس دیگر . و بر آن جایگاه نام نهاد : مادران .
امروز تولد هفتاد سالگی مادرم است . دستان پر مهرش را می بو سم . تولدش مبارک باد.
......................................
پ ن : بچه که بودم همیشه فکر می کردم چون مادرم اول مهر به دنیا آمده معلم شده است. چه تصور زیبایی بود.کاش هیچوقت بزرگ نمی شدم.
پ ن : ضمنا ، امروز تولد هفتاد سالگی استاد شجریان هم  هست . بزرگوار است و محترم . خسرو است و پادشاه. هنرش والا و اندیشه اش رفیع . تولدش مبارک ،عمر هر دوشان جاویدان.

هیچ نظری موجود نیست: