۱۳۸۹ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

مظنه بازار چند است ؟


در حجره اش نشسته  و چرتکه می اندازد و می گوید :
حساب صدا و سیما ، می شود به عبارتی  هشت میلیارد و چهار صد میلیون تومان . 
سازمان شهرداری‌ها ، می شود به عبارتی بیست  میلیارد تومان .
امور فرهنگی استانها ، هزار و پانصد میلیارد تومان که قرار است برای پنج سال این بودجه تکرار شود.
یه مبلغ جداگانه ای هم برای دستگاه های دولتی .
سه درصد هم از سود شرکت‌های دولتی ، به عبارتی می شود حداقل سه هزار و پانصد میلیارد تومان .
سر جمع می شود به عبارتی حدود چهل میلیارد تومان . خوب ، اینهم از حساب ما برای درست کردن دختران عفیفه.
حالا می فروشیم به عبارتی ................... میلیارد تومان .
بد معامله ای هم نیست . خوب است . خدا را شکر . خیرش را ببینید.
پ ن :
- معاون وزیر كشور گفت : باید یک‌ نسل صبر کنیم تا دخترانی عفیف از مدارس خارج شوند.(+)
- آقای معاون ، دختران معصوم و نازنین امروزی عفیفه نیستند؟ می دانید این حرف چه تهمت درشتی می تواند باشد ؟ جواب سنگین آن را می توانید تا قیامت به دوش بکشید؟
- آقای معاون شما که می گویید : نسلی که در حال حاضر وجود دارد ، نسلی است که تساهل و تسامح مسئولان گذشته آنها را به سمت بدحجابی برده است باید تلاش کنیم تا نسل آینده حجاب و عفاف داشته باشند. خودتان خواهر ، همسر یا دختر دارید؟ آیا همه شان از نسل قبل به جا مانده اند یا قراراست بعد از نسل حاضر و درعصر عفیفه های شما به دنیا بیابند ؟
آقای معاون ، برای همه کارهایتان از چرتکه استفاده می کنید ؟ یا فقط در امور فرهنگی و اجتماعی ؟

هیچ نظری موجود نیست: