۱۳۸۹ مرداد ۳۰, شنبه

انرژی هسته ای حق مسلم ماست.


آقای قرائتی در برنامه ی  درسهایی از قرآن قبل از افطار با همان لهجه ی منحصر بفردش می گوید : باید قدر مردم کشورمان را بدانیم . به این مردم یک یا حسین می گویند هفتاد میلیون آدم می آیند در خیابان . این است انرژی هسته ای.کسی نمی تواند جلوی این انرژی را بگیرد.کسی نمی تواند مانع این انرژی هسته ای در ایران شود.
خندید و گفت : حالا این آقایان هی قدرت یا حسین را انکار کنند. هی بگیرند و ببندند و ببرند و بزنند و ......
آخرش که چی ؟ بالاخره خودشان هم مجبور می شوند به قدرت یا حسین اعتراف کنند . فقط یادشان رفت م ی رحسین اش را بگویند ، که آن هم انشالله به سهو بوده است نه به عمد.

هیچ نظری موجود نیست: