۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

وامانده دل ....

دلت که نباشد اینجا
هزار سال هم که بمانی
دیری است رفته ای .

هیچ نظری موجود نیست: