۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

از سر دلتنگی .......


یک پنجره برای دیدن
یک پنجره برای شنیدن
یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی
در انتهای خود به قلب زمین میرسد
و باز می شود بسوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ
یک پنجره که دستهای کوچک تنهایی را
از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم
سرشار می کند .
و می شود از آنجا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کرد
یک پنجره برای من کافیست.
<< فروغ فرخزاد>>

هیچ نظری موجود نیست: