۱۳۸۹ مرداد ۱۷, یکشنبه

جای تان بر بلندای دل هاست حتی اگر جایگاهتان .............. چشم هایتان بصیر ، گوش هایتان سمیع ، دستهای تان امین ، قلب هایتان رحیم .
روزتان مبارک باد.

هیچ نظری موجود نیست: