۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

فریب


دل عاشق همیشه فریبکار است .
                                                 اول بار هم ،
عشق ِحوا بود که آدم را فریفت و از بهشت بیرون راند.

هیچ نظری موجود نیست: