۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

عجب از قدرت رسانه های حتی بی دم و اِشکم ...


صدای مستاصل و لرزان زن حکایت از این دارد که اولین بار است می خواهد دادش را از بیدادی بستاند.  در لحن آرام اش شرم پنهانی وجود دارد و بیشتر از آن ترس پنهان تر. با ناراحتی می گوید : خانم ، من و شوهرم از کارمندان ایران خودرو هستیم . چند وقتی است که ایران خودرو مزایای خانم هایی را که با شوهرانشان همکار هستند نصف کرده است . مگر  ما هم به اندازه آنها کار نمی کنیم ؟ همکار بودن زن و مرد که دلیل نمی شود مزایای یکی کمتر شود. ترا خدا به گوش مسئولین برسانید . شاید یکی پیدا شود و به ما بگوید که با چه توجیهی چنین کاری کرده اند؟ مگر ما که با شوهرمان در یک جا کار می کنیم ، مخارجمان نصف است که دریافتی امان نصف شود؟ مگر ایران خودرو آن قدر به کارمندانش پول می دهد که نیازی به کار کردن من نباشد ؟ و چرا و چرا های دیگری که با همان صدای لرزان  پرسیده می شود. اما مهمتر از همه ، این جمله ی آخرش است که می گوید : خانم به ما گفته اند اگر  موضوع را رسانه ای کنید برایتان بدتر می شود . پس ما دردمان را به که بگوییم ؟
.........................
واقعـــــــا؟ کدام رسانه؟ کدام پاسخگویی به رسانه؟ کدام ترس از رسانه؟ کدام مسئول پاسخگوبه رسانه ؟
یعنی ترس از رسانه ، آنهم چهار تا رسانه دولتی و نیمه دولتی، با دست و پای لرزان ، با خبرنگارن قلع و قمع شده ، با هزار مدل ممیزی ، با پانصد روش خود سانسوری ، با دویست بار کنترل مدیر مسئول و سردبیر و دبیر هیئت تحریریه و مسئول گروه و خبرنگار و آبدارچی و دربان دم در و.... هنوز هم موضوعیت دارد؟
لابد دارد دیـــــــــــگر !
....................
تلخ نوشت : تا چندوقت پیش ازمادر، پدر و یا بستگان درجه اول یک زندانی سیاسی می شنیدیم که : به ما گفته اند اگر با رادیوها و تلویزیون های بیگانه مصاحبه کنید برای زندانی تان مشکل پیش می آید.و بعدتر گفتند اگر با روزنامه های کمی مستقل داخلی هم صحبت کنید برایتان بد می شود. کمی بعد از آن گفتند به در و همسایه هم چیزی نگویید تا بتوانیم برایتان کاری بکنیم . ودر نهایت گفتند اصلا صدایش را درنیاورید و فامیل و دوست هم خبردار نشوند تا شاید بشود کاری کرد.حالا کارمان به جایی رسیده است که برای بیان مشکلات صنفی ، خانوادگی و  شخصی هم باید هیچکس از هیچ چیز خبردار نشود تا بتوان برایش کاری کرد.
طنزنوشت : فکر می کنم چند وقت دیگر ، بطور مثال اگر زن و شوهری برای امر مبارک طلاق به دادگاه  خانواده مراجعه بفرمایند، قاضی محترم خواهند گفت چون خاله شهین و عمو اکبر در جریان اختلافات میان شما قرار گرفته اند صیغه طلاق جاری نخواهد شد . باید موضوع را رسانه ای نمی کردید . چشمتان کور بروید یک عمر بسازید و بسوزید تا به وقتش .

هیچ نظری موجود نیست: