۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

خیلی ناراحت شدید؟

آقای صادق خان چرا این قدر عصبانی ، مگر عکس همسر شما را در یک مناظره انتخاباتی نشانتان داده اند و به ایشان تهمت دروغ بسته اند و گفته اند بگم ، بگم ، بگم که تقلب کرده و استاد دانشگاه شده؟
آقای صادق خان چرا این قدر غضبناک ، مگر به همه ی برادران و خواهرانتان که در سکوت به دنبال رای دزدیده شان رفته بودند، گفته اند خس و خاشاک ؟
آقای صادق خان چرا این قدر معترض ، مگر به کل فامیل ودوست وآشنایانتان گفته اند بزغاله و گوساله ؟
آقای صادق خان چرا این قدر خشمگین ، مگر به برادر شما در حرم مطهر اجازه سخنرانی نداده اند و وقتش را سوزانده اند ؟
آقای صادق خان چرا این قدر ناراحت ، مگر به شما بی هیچ مدرکی تهمت مفسد اقتصادی بودن زده اند و آبرویتان را در حضور هفتاد میلیون برده اند؟
آقای صادق خان چرا این قدر آشفته ، مگر همه چیز آروم نیست . مردم  همگی خوشحال نیستند؟ 
راستی آقای صادق خان ، چرا ؟

پ ن : انتقاد شدید صادق لاریجانی از ادبیات احمدی نژاد
رئيس جمهور بايد ادبياتش متين‌وفاخر و با تعابير جاافتاده و منصفانه باشد / من از باب يک شهروند عادي اين مملکت چنين توقع حقي را از ايشان دارم. اين چه ادبياتي است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بيايد/اكنون کار به جايي رسيده‌است که مي‌گويند مجلس را به توپ مي‌بنديم و به رئيس مجلس توهين مي كنند/اظهارات رئيس جمهور بر خلاف واقع است، من قبلاً به خودشان هم تذکر داده‌ام.

هیچ نظری موجود نیست: